Konkursy

Konkurs walentynkowy – Pies moją miłością

4
fot. Anja Troha Canine Photography

Zapraszamy wszystkich na nasz nowy, walentynkowy konkurs ! 🙂

WARUNKI KONKURSU :

1. Polub stronę organizatora : Pies moją miłością
2. Polub stronę sponsora :
8in1 & Furminator- Zostańmy przyjaciółmi
3. Polub stronę sponsora : White Fox
3. Będzie nam miło jeśli udostępnisz plakat konkursowy
4. Czas trwania konkursu : 05.02.2016 – 14.02.2016

WYSYŁANIE ZDJĘĆ :

1.  Uczestnik może wysłać tylko JEDNO zdjęcie swojego psa zgodne z tematem konkursu.
2. Jeśli uczestnik ma więcej niż jednego psa może wysłać po jednym zdjęciu każdego psa.
3. Prosimy o nie przesyłanie kolaży.
4.  Zdjęcie należy wysłać do 14.02.2016 do północy. (zdjęcia wysłane po tej dacie nie biorą udziału w konkursie)
5.  Zdjęcia należy wysłać przez wiadomość prywatną lub maila : piesmojamiloscia@onet.pl
a) zdjęcia muszą być podpisane : Imię i nazwisko właściciela oraz imię psa
b) zdjęcia niepodpisane nie będą przyjmowane
7. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych
b) Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo publikowanie jego treści we wszystkich mediach należących do organizatora konkursu tj. strona internetowa, fanpage, instagram.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW :

1. Czas trwania konkursu : 05.02.2016 – 14.02.2016
2. Zwycięzcę wybierze komisja.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu tygodnia od zakończenia konkursu.

NAGRODY :

  1. 8in1 Valetine Pack + obroża od White Fox  (czerwone serca + czerwone neopren + klamerka)
  2. 8in1 Valetine Pack
  3. 8in1 Valetine Pack

1. Wszystkie nagrody będą dobrane do wielkości zwycięskich psów.
2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagrody.
3. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do wysłania zdjęcia psa wraz z nagrodą po jej otrzymaniu.
3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

Autorem zdjęcia użytego w plakacie jest : Anja Troha Canine Photograph