Konkursy

Konkurs : Uśmiech proszę !

konkurs

Zapraszamy wszystkie psy z pięknymi uśmiechami do wzięcia udziału w konkursie ! Do wygrania wybrane przez Was legowisko 🙂

plakat3,5

WARUNKI KONKURSU :

1.  Polub stronę organizatora : Pies moją miłością
2.  Polub stronę sponsora : E-doggy
3. Będzie nam miło jeśli udostępnisz plakat konkursowy
4. Czas trwania konkursu : 16.12.2015 – 16.01.2016

WYSYŁANIE ZDJĘĆ :

1.  Uczestnik może wysłać tylko JEDNO zdjęcie swojego psa zgodne z tematem konkursu.
2. Jeśli uczestnik ma więcej niż jednego psa może wysłać po jednym zdjęciu każdego psa.
3. Prosimy o nie przesyłanie kolaży.
4.  Zdjęcie należy wysłać do 16.01.2016 do północy (zdjęcia wysłane po tej dacie nie biorą udziału w konkursie)
5.  Zdjęcia należy wysłać przez wiadomość prywatną lub maila : piesmojamiloscia@onet.pl
a) zdjęcia muszą być podpisane : Imię i nazwisko właściciela oraz imię psa
b) zdjęcia niepodpisane nie będą przyjmowane
6. Po dodaniu przez organizatora zdjęcia do albumu prosimy o napisanie komentarza, które legowisko Was interesuje.
Legowiska znajdziecie na stronie : e-doggy.pl
7. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych
b) Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo publikowanie jego treści we wszystkich mediach należących do organizatora konkursu tj. strona internetowa, fanpage, instagram.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW :

1. Czas trwania konkursu : 16.12.2015 – 16.01.2016
2. Zwycięzcę wybierze komisja.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu tygodnia od zakończenia konkursu.

NAGRODY :

1. Nagrodą jest wybrane przez zwycięzcę legowisko ze strony e-doggy.pl dopasowane do wielkości psa (jedynie bez opcji VISCO – wypełnienia ortopedycznego)
2. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest dostarczyć organizatorowi dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagrody.
3. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 5 =