Konkursy

Konkurs Pies Miesiąca

dd

Co miesiąc wyłonimy PSA MIESIĄCA, który zgarnie paczkę pyszności, zabawek i psich gadżetów !

Warunki konkursu :

1. Uczestnik musi być fanem Pies moją miłością
2. Każdy kto chce wziąć udział w konkursie musi być uczestnikiem wydarzenia (Przycisk -> Wezmę udział )
3. Uczestnik może dodać tylko jedno zdjęcie swojego psa. ( jeśli ma więcej psów, to po jednym zdjęciu każdego)
4. Zdjęcia dodajemy w wydarzeniu pod plakatem z nazwą danego miesiaca – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
5. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych
b) Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo publikowanie jego treści we wszystkich mediach należących do organizatora konkursu tj. strona internetowa, fanpage, instagram.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu tygodnia od zakończenia konkursu.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.
8. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez publikacje informacji na stronie oraz fanpage’u Pies moją miłością.
9. Zwycięzców konkursu wybiera komisja.
10. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są dostarczyć organizatorowi dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagród.
11. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
12.Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

NAGRODA DLA PSA MIESIĄCA

Paczka pyszności, zabawek i psich gadżetów !

 

pasek

Tytuł Psa miesiąca listopada otrzymuje Zayra wł. Weronika Wyszyńska

z

pasek

Tytuł Psa miesiąca grudnia otrzymuje Junior wł. Joanna Rachubińska

gru

pasek

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + 15 =