Konkursy

Konkurs „Mój szczęśliwy kundelek”

plakatWiecie co dzisiaj jest ? 25 października czyli Dzień Kundelka ! Wynagrodźmy tym wspaniałym stworzeniom ich wierność, nieskończoną miłość i radość jaką przynoszą nam każdego dnia 🙂 Bardzo chcemy poznać Wasze kundelki i zobaczyć jakie są szczęśliwe ! Pokażcie swoje kundelki, napiszcie o nich kilka zdań i wygrajcie fantastyczne nagrody ! 🙂

 


REGULAMIN KONKURSU „Mój szczęśliwy kundelek“

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs „Mój szczęśliwy kundelek“
2. Organizatorem konkursu jest strona Pies moją miłością
3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
4. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które są fanami Pies moją miłością oraz Pokusa Premium Plus
5. Konkurs rozpoczyna się 25.10.2015 i kończy 28.10.2015
6. Ogłoszenie wyników nastąpi w przeciągu dwóch dni od zakończenia konkursu.
7. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.
8. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez publikacje informacji na stronie oraz fanpage’u Pies moją miłością.
9. Zwycięzców konkursu wybiera komisja.
10. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są dostarczyć organizatorowi dane teleadresowe niezbędne do wysyłki nagród.
11. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą być wszystkie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
12. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
13. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych

1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:

a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej zgłoszonej do Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych

b) Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo publikowanie jego treści we wszystkich mediach należących do organizatora  konkursu tj. strona internetowa, fanpage, instagram.

IMG_1444


WARUNKI KONKURSU :

1. Polub stronę Pies moją miłością
2. Polub stronę Pokusa Premium Plus
3. Będzie nam miło gdy udostępnisz grafikę konkursową.
4. Wysyłanie zdjęć :
* Wyślij zdjęcie swojego szczęśliwego kundelka na : piesmojamiloscia@onet.pl
* W treści napisz swoje imię i nazwisko oraz imię kundelka
* Pamiętaj, aby w tytule maila napisać KONKURS „Mój szczęśliwy kundelek”

NAGRODY :
1 miejsce : Zabawka dla psa,  przysmaki Vital Bite
2 miejsce : Pokusa Premium Plus 300g
3. Miejsce : Pokusa Premium Plus 300g

Zapraszamy także do oddania głosu na Pokusę Premium Plus w konkursie Top for Dog  !
TU MOŻNA ODDAĆ GŁOS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 + 10 =